Polaroids

Polaroids taken on Polaroid SX-70, SLR680, Onyx Spectra and Lightmixer 660